Wystartowaliśmy z II edycją ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej CZAS NA WZROK 40+!

27 lutego, w Muzeum Świat Iluzji w Warszawie, rozpoczęliśmy II edycję kampanii CZAS NA WZROK 40+, która ma za zadanie propagowanie wiedzy o prezbiopii oraz metodach jej korekcji, a także zachęcać osoby po czterdziestce do regularnych badań wzroku.

Jak pokazują badania przeprowadzone w lutym 2019 r. przez SW Research, znacznego pogorszenia jakości widzenia doświadcza prawie każdy Polak po 40-tce (98%). Najczęściej wskazywane problemy ze wzrokiem u ankietowanych osób w grupie wiekowej 40-65 to ogólne pogorszenie wzroku (62%), problemy z czytaniem tekstu z bliskiej odległości (51%) oraz szybkie męczenie się oczu (48%).

Wszystkie opisane problemy świadczą o prezbiopii – efekcie naturalnego procesu starzenia się oczu, który dotyka każdego, niezależnie od trybu życia i stanu zdrowia. Choć w łatwy sposób można jej zaradzić, nadal zbyt mało osób sięga po pomoc specjalisty. Ten stan rzeczy chcemy właśnie zmienić!

Efekty I edycji kampanii

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom edukacyjnym w zeszłym roku, w porównaniu z badaniem, przeprowadzonym przez agencję badawczą PBS przed startem I edycji, świadomość pojęcia prezbiopii wzrosła z 11% do 19% – kampania przynosi efekty, ale nadal jest dużo do zrobienia w tej kwestii. Z osób deklarujących znajomość pojęcia prezbiopii ponad połowa, bo aż 53,8% ankietowanych wie już, że prezbiopia to efekt naturalnych zmian, zachodzących w układzie wzrokowym wraz z wiekiem.

Wzrósł również odsetek osób 40+, które są użytkownikami okularów progresywnych (z 13% do 20,3%) – co oznacza, że poprawiła się znacznie ich jakość życia. Dodatkowo aż 46% ankietowanych wie już dziś (w zeszłym roku było to 36%), że z prezbiopią można sobie poradzić, nosząc okulary progresywne – czyli takie, które zastępują dwie, a nawet trzy pary okularów, używanych zamiennie do różnych czynności (praca, czytanie, prowadzenie samochodu).

Jak wynika z badania, przeprowadzonego przez agencję SW Research, nadal jednak znaczna większość (64%) osób nie bada wzroku regularnie, przynajmniej raz w roku. To jeden z naszych głównych celów tegorocznej kampanii – kontynuacja działań edukacyjnych w zakresie prezbiopii, prawidłowej korekcji okularowej oraz regularnych badań wzroku.
Wyjątkowa konferencja

Na konferencji inaugurującej II edycję kampanii „Czas na wzrok 40+” gościliśmy licznych dziennikarzy i fotoreporterów, przedstawicieli branży optycznej, a także gwiazdy wspierające naszą kampanię, m.in. Annę Dereszowską, Beatę Tadlę, Lidię Popiel, Magdalenę Steczkowską, Bożydara Iwanowa, Maciej Myszkowskiego, Odetę Moro i wielu innych. Nie zabrakło także naszych ambasadorów, którzy pomagają nam propagować wiedzę o prezbiopii: Marzeny Rogalskiej, Danuty Stenki, Krystyny Czubówny oraz Macieja Orłosia.

Zobaczcie video-relację z tego wydarzenia!

Działania w ramach kampanii będziemy realizować do końca 2019 roku.